tampacificvn@gmail.com
My channel
Thăm bẫy rắn vùng miệt thứ | Mekong snake trap

Thăm bẫy rắn vùng miệt thứ | Mekong snake trap

Bắt cá đồng trong vuông tôm ở miền tây | Mekong fishing

Bắt cá đồng trong vuông tôm ở miền tây | Mekong fishing

Bắt cá miền tây | Mekong fishing

Bắt cá miền tây | Mekong fishing

Du lịch hang tiền gặp nữ cao thủ bắt ốc móng tay | Mekong travel

Du lịch hang tiền gặp nữ cao thủ bắt ốc móng tay | Mekong travel

Bắt cá bống ven biển tây | Mekong fishing

Bắt cá bống ven biển tây | Mekong fishing

Nữ tài xế chạy máy kéo lúa | Female driver running rice tractor

Nữ tài xế chạy máy kéo lúa | Female driver running rice tractor

Lăn bột nấu bánh canh cá lóc đồng sau tát đìa bắt cá | Mekong food

Lăn bột nấu bánh canh cá lóc đồng sau tát đìa bắt cá | Mekong food

Bắt ốc móng tay về chế biến món ốc móng tay sốt me | Mekong food

Bắt ốc móng tay về chế biến món ốc móng tay sốt me | Mekong food

Bắt ốc móng tay Hòn Phụ Tử Kiên Lương Kiên Giang | Mekong travel

Bắt ốc móng tay Hòn Phụ Tử Kiên Lương Kiên Giang | Mekong travel

Theo người dân Kiên Lương ra biển bắt ốc móng tay | Solenidae

Theo người dân Kiên Lương ra biển bắt ốc móng tay | Solenidae

Ăn bữa cơm đạm bạc ở nhà Em gái Miệt Thứ | Girl Mekong

Ăn bữa cơm đạm bạc ở nhà Em gái Miệt Thứ | Girl Mekong

Mọi người sẽ không tin cái dớn này lại nhiều cá đến như thế | Mekong fishing

Mọi người sẽ không tin cái dớn này lại nhiều cá đến như thế | Mekong fishing

Xem ngư dân Miệt Thứ đi thăm câu kiều bắt được những gì? | Mekong travel

Xem ngư dân Miệt Thứ đi thăm câu kiều bắt được những gì? | Mekong travel

Phát hiện và bắt được 21 con cá lóc trong một cái ống bọng| 21 fish in a cave

Phát hiện và bắt được 21 con cá lóc trong một cái ống bọng| 21 fish in a cave

Thăm nhà Em Gái Miệt Thứ, tìm hiểu cách làm giềng câu kiều | Mekong Girl

Thăm nhà Em Gái Miệt Thứ, tìm hiểu cách làm giềng câu kiều | Mekong Girl

Xem em gái Miệt Thứ vào bếp nấu nướng | Girl cooking

Xem em gái Miệt Thứ vào bếp nấu nướng | Girl cooking

Tìm hiểu nghề cắt vó mưu sinh của người dân thứ 6 biển | Mekong fishing

Tìm hiểu nghề cắt vó mưu sinh của người dân thứ 6 biển | Mekong fishing

Chuột nướng rơm Miền Tây | Mekong Grilled mouse

Chuột nướng rơm Miền Tây | Mekong Grilled mouse

Bắt chuột đồng mùa khô ở miền tây | Catch the mouse

Bắt chuột đồng mùa khô ở miền tây | Catch the mouse

Tát đìa bắt cá ở miền tây toàn cá lóc khủng và trê vàng | Mekong fishing

Tát đìa bắt cá ở miền tây toàn cá lóc khủng và trê vàng | Mekong fishing