tampacificvn@gmail.com
My channel
Trị Giá Bữa Ăn Trưa Của Cuộc Sống Huế

Trị Giá Bữa Ăn Trưa Của Cuộc Sống Huế

"Người Huế Tha Phương" Ở Mỹ Tặng Quà Cho Người Thảm Cảnh

"Người Huế Tha Phương" Ở Mỹ Tặng Quà Cho Người Thảm Cảnh

"Người Huế Tha Phương" Ở Mỹ Tặng Quà Từ Thiện Cho Mệ Nguyễn Thị Hiệp - Huế

"Người Huế Tha Phương" Ở Mỹ Tặng Quà Từ Thiện Cho Mệ Nguyễn Thị Hiệp - Huế

Chợ Mai Thủy Dương - Huế - Bánh Canh Ngon - Bà Con Vui Vẻ

Chợ Mai Thủy Dương - Huế - Bánh Canh Ngon - Bà Con Vui Vẻ

Cũng Lắm Người Hoàn Cảnh Ở Huế

Cũng Lắm Người Hoàn Cảnh Ở Huế

Giúp Nhóm Việt Kiều "Người Huế Tha Phương" Tặng Quà Từ Thiện Nhưng Bị Hụt

Giúp Nhóm Việt Kiều "Người Huế Tha Phương" Tặng Quà Từ Thiện Nhưng Bị Hụt

Dấu Chân Triều Nguyễn - Làng Phước Yên - Huế Ngày Nay

Dấu Chân Triều Nguyễn - Làng Phước Yên - Huế Ngày Nay

Các Bữa Ăn Đầy Màu Sắc Của Cuộc Sống Huế

Các Bữa Ăn Đầy Màu Sắc Của Cuộc Sống Huế

Từ Xã Vinh Giang Đến Cửa Biển Tư Hiền - Huế

Từ Xã Vinh Giang Đến Cửa Biển Tư Hiền - Huế

Thăm Bến Đò Và Nhà Hàng Cồn Tộc - Huế

Thăm Bến Đò Và Nhà Hàng Cồn Tộc - Huế

Giúp Khán Giả Tặng Quà Từ Thiện Cho Các Gia Đình Hoàn Cảnh Ở Huế

Giúp Khán Giả Tặng Quà Từ Thiện Cho Các Gia Đình Hoàn Cảnh Ở Huế

Chợ Sịa - Trung Tâm Thương Mại Quảng Điền - Huế

Chợ Sịa - Trung Tâm Thương Mại Quảng Điền - Huế

Phát Quà Việt Kiều Mỹ Cho Cả Xóm

Phát Quà Việt Kiều Mỹ Cho Cả Xóm

Nghĩa Cử Cao Đẹp Của Một Việt Kiều

Nghĩa Cử Cao Đẹp Của Một Việt Kiều

Rút Tiền Thay Mặt Việt Kiều Làm Từ Thiện Tại Huế

Rút Tiền Thay Mặt Việt Kiều Làm Từ Thiện Tại Huế

Việt Kiều Sacramento - Mỹ Trải Nghiệm Món Ăn Cồn Hến - Huế

Việt Kiều Sacramento - Mỹ Trải Nghiệm Món Ăn Cồn Hến - Huế

Quà Từ Thiện Việt Kiều Gửi Huế Về Tới Tấp

Quà Từ Thiện Việt Kiều Gửi Huế Về Tới Tấp

Giúp Khán Giả Trao Quà Tự Thiện Cho Gia Đình Hoàn Cảnh Tại Huế

Giúp Khán Giả Trao Quà Tự Thiện Cho Gia Đình Hoàn Cảnh Tại Huế

Thăm Kim Long Huế Và Hoàn Cảnh Bé Toàn Ung Thư Máu Đáng Thương

Thăm Kim Long Huế Và Hoàn Cảnh Bé Toàn Ung Thư Máu Đáng Thương

Hoàn Cảnh Khó Khăn | Bác Bé Nguyên Lính VNCH Giờ Kiếm Sống Ở Góc Đường

Hoàn Cảnh Khó Khăn | Bác Bé Nguyên Lính VNCH Giờ Kiếm Sống Ở Góc Đường