tampacificvn@gmail.com
My channel
[Phần 24] BỎ NHÀ ĐI BỤI - NỒI CƠM KHÉT | Người Miền Tây • Tập 224

[Phần 24] BỎ NHÀ ĐI BỤI - NỒI CƠM KHÉT | Người Miền Tây • Tập 224

[Phần 23] BỎ NHÀ ĐI BỤI - LÀM THỊT CHIM RỪNG | Người Miền Tây • Tập 223

[Phần 23] BỎ NHÀ ĐI BỤI - LÀM THỊT CHIM RỪNG | Người Miền Tây • Tập 223

[Phần 22] BỎ NHÀ ĐI BỤI - NẤU ĂN DƯỚI GẦM CẦU | Người Miền Tây • Tập 222

[Phần 22] BỎ NHÀ ĐI BỤI - NẤU ĂN DƯỚI GẦM CẦU | Người Miền Tây • Tập 222

[Phần 21] BỎ NHÀ ĐI BỤI - ĂN CHỐNG ĐÓI, CHIA NGỌT SẺ BÙI | Người Miền Tây • Tập 221

[Phần 21] BỎ NHÀ ĐI BỤI - ĂN CHỐNG ĐÓI, CHIA NGỌT SẺ BÙI | Người Miền Tây • Tập 221

[Phần 20] BỎ NHÀ ĐI BỤI - MẸ ƠI! CON NHỚ NHÀ | Người Miền Tây • Tập 220

[Phần 20] BỎ NHÀ ĐI BỤI - MẸ ƠI! CON NHỚ NHÀ | Người Miền Tây • Tập 220

[Phần 19] BỎ NHÀ ĐI BỤI - "TÍA" ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ? | Người Miền Tây • Tập 219

[Phần 19] BỎ NHÀ ĐI BỤI - "TÍA" ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ? | Người Miền Tây • Tập 219

[Phần 18] BỎ NHÀ ĐI BỤI - BỮA CƠM XA NHÀ | Người Miền Tây • Tập 218

[Phần 18] BỎ NHÀ ĐI BỤI - BỮA CƠM XA NHÀ | Người Miền Tây • Tập 218

[Phần 17] BỎ NHÀ ĐI BỤI - NẤU ĂN TRÊN BÃI ĐẤT HOANG | Người Miền Tây • Tập 217

[Phần 17] BỎ NHÀ ĐI BỤI - NẤU ĂN TRÊN BÃI ĐẤT HOANG | Người Miền Tây • Tập 217

[Phần 16] BỎ NHÀ ĐI BỤI - BỮA CƠM NGON NHẤT TỪ TRƯỚC GIỜ | Người Miền Tây • Tập 216

[Phần 16] BỎ NHÀ ĐI BỤI - BỮA CƠM NGON NHẤT TỪ TRƯỚC GIỜ | Người Miền Tây • Tập 216

[Phần 15] BỎ NHÀ ĐI BỤI - ĂN CHỐNG ĐÓI | Người Miền Tây • Tập 215

[Phần 15] BỎ NHÀ ĐI BỤI - ĂN CHỐNG ĐÓI | Người Miền Tây • Tập 215

[Phần 14] BỎ NHÀ ĐI BỤI - CÁI KHÓ LÓ CÁI KHÔN | Người Miền Tây • Tập 214

[Phần 14] BỎ NHÀ ĐI BỤI - CÁI KHÓ LÓ CÁI KHÔN | Người Miền Tây • Tập 214

[PHẦN 2] CANH CHUA BẦN - đi bụi trên sông | Người Miền Tây • Tập 213

[PHẦN 2] CANH CHUA BẦN - đi bụi trên sông | Người Miền Tây • Tập 213

[Phần 1] ĐI BỤI TRÊN SÔNG - VỪA BẮT TÔM VỪA NHẬU | Người Miền Tây • Tập 212

[Phần 1] ĐI BỤI TRÊN SÔNG - VỪA BẮT TÔM VỪA NHẬU | Người Miền Tây • Tập 212

ĂN TIỆC THEO CÁCH DÂN DÃ THẾ NÀY CÒN GÌ BẰNG | Người Miền Tây • Tập 211

ĂN TIỆC THEO CÁCH DÂN DÃ THẾ NÀY CÒN GÌ BẰNG | Người Miền Tây • Tập 211

CÁ RÔ "BIẾT NÓI" câu được trên SÔNG MÊ KÔNG | Người Miền Tây • Tập 210

CÁ RÔ "BIẾT NÓI" câu được trên SÔNG MÊ KÔNG | Người Miền Tây • Tập 210

CHUYẾN ĐI SĂN - GẶP CON GÌ BẮT CON ĐÓ | Người Miền Tây • Tập 209

CHUYẾN ĐI SĂN - GẶP CON GÌ BẮT CON ĐÓ | Người Miền Tây • Tập 209

Cao thủ BẮT TÔM CÀNG XANH là đây | Người Miền Tây • Tập 208

Cao thủ BẮT TÔM CÀNG XANH là đây | Người Miền Tây • Tập 208

Bắt TÔM CÀNG XANH trên sông Tiền | Người Miền Tây • Tập 207

Bắt TÔM CÀNG XANH trên sông Tiền | Người Miền Tây • Tập 207

[Phần 13] BỎ NHÀ ĐI BỤI - NHỮNG TRẢI NGHIỆM KHÓ QUÊN | Người Miền Tây • Tập 206

[Phần 13] BỎ NHÀ ĐI BỤI - NHỮNG TRẢI NGHIỆM KHÓ QUÊN | Người Miền Tây • Tập 206

LẦN ĐẦU CÂU ĐƯỢC NHIỀU CÁ ĐẾN VẬY | Người Miền Tây • Tập 205

LẦN ĐẦU CÂU ĐƯỢC NHIỀU CÁ ĐẾN VẬY | Người Miền Tây • Tập 205