tampacificvn@gmail.com
My channel
Thăm Nhà Du Học Sinh Hàn Quốc l Room Tour + Short School Vlog || Sunny's Colour

Thăm Nhà Du Học Sinh Hàn Quốc l Room Tour + Short School Vlog || Sunny's Colour

(vietsub)Date Vlog#2 l Daily Vlog#10 l Cuộc Sống Thường Ngày#10 | Du Học Hàn Quốc| Sunny's Colour

(vietsub)Date Vlog#2 l Daily Vlog#10 l Cuộc Sống Thường Ngày#10 | Du Học Hàn Quốc| Sunny's Colour

Gặp Cha Eun Woo Tại Trường l Daily Vlog#9l Cuộc Sống Thường Ngày #9| Sunny's Colour

Gặp Cha Eun Woo Tại Trường l Daily Vlog#9l Cuộc Sống Thường Ngày #9| Sunny's Colour

DATE VLOG | Vlog Hẹn Hò l Hàn - Việt Couple l Du Học Sinh Hàn Quốc l Sunny's Colour

DATE VLOG | Vlog Hẹn Hò l Hàn - Việt Couple l Du Học Sinh Hàn Quốc l Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] NOT MY ARMS CHALLENGE | Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] NOT MY ARMS CHALLENGE | Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] TÂM SỰ DU HỌC SINH HÀN QUỐC feat JANG HỒNG Ân| Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] TÂM SỰ DU HỌC SINH HÀN QUỐC feat JANG HỒNG Ân| Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Liệu Trường Top 1% Có Phải Là Trường Tốt Không? || Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Liệu Trường Top 1% Có Phải Là Trường Tốt Không? || Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Một Ngày Làm Việc Tại Trung Tâm Sunny | Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Một Ngày Làm Việc Tại Trung Tâm Sunny | Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Daily Vlog #8 l Cuộc Sống Thường Ngày #8 l 일상브일로그 #8 | Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Daily Vlog #8 l Cuộc Sống Thường Ngày #8 l 일상브일로그 #8 | Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Bỏ gì vào vali khi đi du học| Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Bỏ gì vào vali khi đi du học| Sunny's Colour

Tâm sự chuyện crush

Tâm sự chuyện crush

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Get Ready With Me+ Daily Vlog+ Cách edit video| Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Get Ready With Me+ Daily Vlog+ Cách edit video| Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quôc] School's Vlog | Daily Vlog#7 | Học, Ăn Và Ăn l Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quôc] School's Vlog | Daily Vlog#7 | Học, Ăn Và Ăn l Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] App Học Tiếng Hàn Hiệu Quả | Hi Nativel Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] App Học Tiếng Hàn Hiệu Quả | Hi Nativel Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Daily Vlog#6l Xem phim ở rạp, Ngày Làm Thêm cuối cùng | Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Daily Vlog#6l Xem phim ở rạp, Ngày Làm Thêm cuối cùng | Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Vlog Sinh Nhật Bất Ngờ |Birthday's Vlog| Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Vlog Sinh Nhật Bất Ngờ |Birthday's Vlog| Sunny's Colour

[Du Học Sinh Hàn Quốc] Daily Vlog#5 l Cuộc Sống Thường ngày #5 l 일상브이로그#5 | Sunny's Colour

[Du Học Sinh Hàn Quốc] Daily Vlog#5 l Cuộc Sống Thường ngày #5 l 일상브이로그#5 | Sunny's Colour

[Du Học Sinh Hàn Quốc] Ông Chủ Lồng Tiếng Make up | 사장님 더빙 메이크업업ㅣSunny's Colour

[Du Học Sinh Hàn Quốc] Ông Chủ Lồng Tiếng Make up | 사장님 더빙 메이크업업ㅣSunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Daily Vlog #4|Cuộc sống thường ngày #4l 일상브일로그#4ㅣ Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Daily Vlog #4|Cuộc sống thường ngày #4l 일상브일로그#4ㅣ Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Quay Lại Trường Học|School's Vlog| Sunny's Colour

[ Du Học Sinh Hàn Quốc] Quay Lại Trường Học|School's Vlog| Sunny's Colour