tampacificvn@gmail.com
My channel
Tái hiện lại tinh thần We Are One - Team Building 2015 | Vietravel

Tái hiện lại tinh thần We Are One - Team Building 2015 | Vietravel

Vietravel vươn ra biển lớn (#VVRBL) - Múa | Vietravel

Vietravel vươn ra biển lớn (#VVRBL) - Múa | Vietravel

Việt Nam trong tôi (#VNTT) - Feel Việt Nam | Vietravel

Việt Nam trong tôi (#VNTT) - Feel Việt Nam | Vietravel

Trầm tích Phù Nam (#TTPN) - Múa | Vietravel

Trầm tích Phù Nam (#TTPN) - Múa | Vietravel

Feel Việt Nam (#FVN) - Múa đương đại | Vietravel

Feel Việt Nam (#FVN) - Múa đương đại | Vietravel

Gọi tên tôi Vietravel (#GTTV) - Ca múa | Vietravel

Gọi tên tôi Vietravel (#GTTV) - Ca múa | Vietravel

Đêm Hoa Đăng (#DHD) - Ca múa| Vietravel

Đêm Hoa Đăng (#DHD) - Ca múa| Vietravel

Feel Việt Nam (#FVN) - Hợp ca | Vietravel

Feel Việt Nam (#FVN) - Hợp ca | Vietravel

Vinh danh cá nhân và tập thể thi đua xuất sắc năm 2018 | Vietravel

Vinh danh cá nhân và tập thể thi đua xuất sắc năm 2018 | Vietravel

Sống như những đóa hoa (#SNNDH) | Vietravel

Sống như những đóa hoa (#SNNDH) | Vietravel

Vinh danh cán bộ nhân viên đồng hành cùng Vietravel trong suốt 20 năm | Vietravel

Vinh danh cán bộ nhân viên đồng hành cùng Vietravel trong suốt 20 năm | Vietravel

Vinh danh cán bộ nhân viên đồng hành cùng Vietravel trong suốt 15 năm | Vietravel

Vinh danh cán bộ nhân viên đồng hành cùng Vietravel trong suốt 15 năm | Vietravel

Vinh danh cán bộ nhân viên đồng hành cùng Vietravel trong suốt 10 năm | Vietravel

Vinh danh cán bộ nhân viên đồng hành cùng Vietravel trong suốt 10 năm | Vietravel

CEO Nguyễn Quốc Kỳ chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển Vietravel 23 năm | Vietravel

CEO Nguyễn Quốc Kỳ chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển Vietravel 23 năm | Vietravel

Duyên dáng Việt Nam (#DDVN) | Vietravel

Duyên dáng Việt Nam (#DDVN) | Vietravel

Nhìn lại những hành trình đáng nhớ và thành tựu Vietravel đã đạt được trong năm 2018 | Vietravel

Nhìn lại những hành trình đáng nhớ và thành tựu Vietravel đã đạt được trong năm 2018 | Vietravel

Kính chúc Quý khách hàng Giáng sinh an lành và Năm mới ngập tràn hạnh phúc | Vietravel

Kính chúc Quý khách hàng Giáng sinh an lành và Năm mới ngập tràn hạnh phúc | Vietravel

Remix One Crew Đại học Tôn Đức Thắng - Feel Việt Nam | Vietravel

Remix One Crew Đại học Tôn Đức Thắng - Feel Việt Nam | Vietravel

NYC Crew FPT - Feel Việt Nam | Vietravel

NYC Crew FPT - Feel Việt Nam | Vietravel

MIR Club Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn - Feel Việt Nam | Vietravel

MIR Club Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn - Feel Việt Nam | Vietravel